Jak vybrat hydroizolaci

Za hydroizolace považujeme takové opatření, které zabraňuje vnikání vody do stavební konstrukce a do vnitřních prostor objektu. Nejčastěji používanou hydroizolací jsou asfaltové pásy. Ty dělíme na lepenky a oxidované nebo modifikované asfaltové pásy.

Hydroizolační lepenka

Lepenka slouží pouze jako provizorní hydroizolace méně namáhaných objektů, jako jsou dřevníky, boudy na nářadí, nebo přístřešky pro zvěř. Hydroizolační lepenka se používá v konstrukcích střech a spodní stavbě jako ochranná nebo separační vrstva. Vzhledem k malé tloušťce ji nelze natavovat k podkladu a svařovat plamenem. K podkladu se připevňuje přibitím. Aplikuje se při teplotách vyšších než 5°C.

Oxidované asfaltové hydroizolační pásy

Asfaltovou krycí hmotu tvoří oxidovaný asfalt a minerální plnivo. Pásy z oxidovaného asfaltu se používají především jako hydroizolace ve spodní stavbě a také jako spodní vrstva ve vícevrstvých hydroizolacích střech. Oxidované asfaltové pásy jsou plastické a nemají vratný efekt. Ideální teplotní podmínky jsou pro ně od 0°C, kdy jsou ještě odolné proti vzniku trhlin, až po 70°C, než začnou stékat z nosné vložky. Při teplotě pod bodem mrazu se u tohoto typu pásu mohou objevit při ohybu trhliny v krycí hmotě. Vhodná teplota pro práci s asfaltovými pásy by měla být vyšší než 5°C.

Pro hydroizolaci spodní stavby doporučujeme Sklobit 40 mineral, který má vysokou pevnost nosné vložky ze skleněné tkaniny, Bitagit 35 mineral (hovorově nazýván IPA), který má menší pevnost a lze jej použít u nepodsklepených méně náročných objektů nebo k izolaci střechy. Pro izolaci proti střednímu a vysokému radonovému riziku je nutné použít Bitagit 40 AL mineral v kombinaci s dalším pásem s nekovovou nosnou vložkou, například Sklobitem.

Všechny produkty najdete v kategorii Hydroizolace.

Modifikované asfaltové hydroizolační pásy

Modifikované asfaltové pásy se používají jako hydroizolace ve všech skladbách střech a spodní stavby, kde je požadavek na dlouhodobou životnost a vyšší mechanickou odolnost. Modifikací získávají velkou pružnost i za nízkých teplot a odolnost proti vzniku trhlin až do -25°C. Stejně tak mnohem lépe snáší i vyšší teploty. Aplikovat je lze i při nízkých teplotách do -5°C. Oproti oxidovaným asfaltovým pásům jsou elastické, to znamená, že se po natažení vracejí do původního stavu.

Jako vhodný materiál doporučujeme asfaltový pás Sklodek 40 special mineral s vysokou pevností nosné vložky ze skleněné tkaniny. V případě vícevrstvé hydroizolace spodní stavby jej lze použít i v kombinaci s pásem Elastodek 40 special mineral, který má nosnou vložku z polyesterového rouna. Tato vložka poskytuje pásu větší tažnost s vratnou reakcí. Kombinací pásů Sklodek a Elastodek tak vzniká hydroizolační souvrství, které je dostatečné pevné i průtažné a dokonale vyrovnává pohyby konstrukce. Tím je zajištěna ochrana hydroizolace před poškozením a její další bezproblémová funkce. Na ploché střechy se nejčastěji používají vodotěsnící vrstvy z jednoho nebo více modifikovaných asfaltových pásů, popřípadě z oxidovaného asfaltu (pouze jako podkladní vrstva).

Jako vrchní hydroizolace se používá pás Elastodek 40 special dekor, který má barevný hrubozrnný posyp a asfaltovou směs pásu chrání proti UV záření a přehřívání, lépe odolává teplotním a objemovým změnám, a také má větší tažnost a vratnou reakci při protažení v důsledku teplotních změn. Jako podkladní vrstva se používá pás Sklodek 40 special mineral, který má větší pevnost a odolnost proti namáhání podkladu. Hydroizolace má podstatný význam na kvalitu i životnost celé stavební konstrukce a proto se investice do ní vyplatí.

Všechny produkty najdete v kategorii Hydroizolace.